SASTANAK MREŽE TERIS

Dvodnevna konferencija u Sloveniji

Dalje..

OBUKA ZA MENTORING

U saradnji sa SERDA Agencijom za razvoj ekonomske regije Sarajevo

Dalje..

EVALUACIJA

Evaluacija o potrebama tešanjskih firmi

Dalje..

PLAN RADA ZA 2018. GODINU

Plan rada TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2018. godinu

Dalje..

POSJETA FIRMI EURO STIL

Dalje...

SASTANAK MREŽE TERIS

Dvodnevna konferencija u Sloveniji

Dalje...

OBUKA ZA MENTORING

U saradnji sa SERDA Agencijom za razvoj ekonomske regije Sarajevo

Dalje...

EVALUACIJA

Evaluacija o potrebama tešanjskih firmi

Dalje...