METALOPRERADA, POLJOPRIVREDA I PREHRAMBENA INDUSTRIJA I IT KAO GLAVNE RAZVOJNE GRANE ŠIRE REGIJE TEŠNJA

Priprema za 10. jubilarnu Međunarodnu investicijsku konferenciju Sarajevo Business Forum 2019

Dalje..

MENTORING USLUGE ZA MSP - DRUGA POSJETA

Posjeta firmama u procesu mentoringa

Dalje..

PRIJEM POVODOM IMENOVANJA DIREKTORA KAS-a

U Sarajevu upriličen prijem povodom imenovanja novog direktora Konrad Adenauer Stiftung

Dalje..

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PZ "KAPI ŽIVOTA"

Razmatranje prijave na poziv EU4Business za mjeru podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivreda)

Dalje..

EU4Business – JAVNI POZIV

EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja) Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Dalje..

METALOPRERADA, POLJOPRIVREDA I PREHRAMBENA INDUSTRIJA I IT KAO GLAVNE RAZVOJNE GRANE ŠIRE REGIJE TEŠNJA

Priprema za 10. jubilarnu Međunarodnu investicijsku konferenciju Sarajevo Business Forum

Dalje...

MENTORING USLUGE ZA MSP - DRUGA POSJETA

Posjeta firmama u procesu mentoringa

Dalje...

PRIJEM POVODOM IMENOVANJA DIREKTORA KAS-a

U Sarajevu upriličen prijem povodom imenovanja novog direktora Konrad Adenauer Stiftung

Dalje...

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PZ "KAPI ŽIVOTA"

Razmatranje prijave na poziv EU4Business za mjeru podrške investicijama na poljoprivredni

Dalje...