PODJELA CERTIFIKATA

Podjela certifikata za polaznike obuke CNC operateri sa osnovama mehatronike

Dalje..

SEKTORSKI SASTANCI

Održani sektorski sasatanci drvoprerađivače i metaloprerađivačke industrije

Dalje..

MODEL DOBRE LOKALNE UPRAVE

Održane prve konsultacije o nacrtu modela dobre lokalne uprave za Bosnu i Hercegovinu

Dalje..

14 SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

Održan 14. sastanak proektnog tima COBEAR

Dalje..

PREDSTAVLJANJE PROJEKATA NA FTV

Predstavljanje projekata TRA Agencije na FTV u emijsiji Zelena panorama

Dalje..

PODJELA CERTIFIKATA

Podjela certifikata za polaznike obuke CNC operateri sa osnovama mehatronike

Dalje...

SEKTORSKI SASTANCI

Održani sektorski sasatanci drvoprerađivače i metaloprerađivačke industrije

Dalje...

MODEL DOBRE LOKALNE UPRAVE

Održane prve konsultacije o nacrtu modela dobre lokalne uprave za Bosnu i Hercegovinu

Dalje...

14 SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

Održan 14. sastanak proektnog tima COBEAR

Dalje...