JAVNE NABAVKE

ODLUKA O IZBORU

Odluku o izboru najpovoljnije ponude u predemetu nabavke "Usluge štampe biltena broj: 5 i 6 i letka projekta COBEAR", možete vidjeti :OVDJE