Projekti

POTPISIVANJE UGOVORA

U Tešnju je 20.04.2017. godine potpisan ugovor o realizaciji projekta ''Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Tešanj'' koji implementira Općina Tešanj u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom REZ i projektom MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske.

U Općini Tešanj,u okviru Agencije za razvoj općine Tešanj - TRA, djeluje i COBITES odnosno One-stop-shop ured za podršku investitorima (OSS Tešanj). Projekat je zasnovan na jačanju kapaciteta OSS Tešanj koji će na taj način učvrstiti  svoju ulogu fasilitatora za investitore i lidera u podizanju svijesti o važnosti sektora poslovnih usluga na području Općine Tešanj. Također, cilj je da podrže inicijative mladih sa područja Općine Tešanj, a koje se odnose na pokretanje aktivnosti u sektoru poslovnih usluga.

Sektor poslovnih usluga ima najveći potencijal za mlade da u potpunosti iskoriste svoje talente, vještine i bolje razumijevanje modernog tržišta, trendova i alata. Poslovne usluge imaju potencijal da povećaju broj start-up preduzeća za mlade koji su u stanju da brzo usvoje i implementiraju najnovije svjetske trendove. Na ovaj način mladi dobijaju priliku da sami sebi kreiraju radno mjesto.