Poslovnik o radu Savjeta za lokalni ekonomski razvoj općine Tešanj, možete vidjeti:OVDJE

Download:
1. pOSLOVNIK_O_RADU_sler-A.pdf