Aktivnosti

Prezentacija rada TRA u Srebreniku

U prostorijama općine Srebrenik održan je radni sastanak s ciljem prezentacije rada TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i modela lokalnih razvojnih agencija u BiH, okruženju i Evropskoj uniji.

Sastansku su prisustvovali načelnik općine Srebrenik Nihad Omerović, predstavnici Razvojnog tima općine Srebrenik, predstavnici udruzenja privrednika i obrtnika, članovi inicijalnog odbora pri kreiranju uslova za formiranje Razvojne agencije Srebrenik Aldin Hodžić i Amra Saračević, te zamjenik predsjedavajućeg  OV-a Srebrenik Edis Kavgic.

Prezentaciju je održao prof. dr. Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj.

U narednom periodu će se kreirati plan formiranja i strateških pravaca razvojne agencije Srebrenik kao spone izmedju javnog i privatnog sektora. S tim u vezi kroz Udruženje privrednika Srebrenik, koje će biti jedan od glavnih partnera razvojne agencije na lokalnom nivou,  pripremaju se konkretne aktivnosti i projektni prijedlozi. TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je iskazala interes za saradnjom sa budućom razvojnom agencijom iz Srebrenika kroz realizaciju zajedničkih projekata u narednom periodu.