Pozivi

KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA TRA

Na osnovu člana 26. Statuta “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, Nadzorni odbor „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj na svojoj 6. sjednici, donio je Odluku kojom se raspisuje:

KONKURS

za imenovanje direktora “TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Tekst konkursa možete vidjeti: OVDJE