Privreda

EVALUACIJA

Na osnovu zaključka Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj sa treće održane sjednice, uposlenici Agencije su sproveli anketu s ciljem izrade evaluacije o potrebama firmi za setom utvređenih usluga koje bi Agencija pružala prema MSP-u. Izrađenu evaluaciju možete vidjeti: OVDJE