Aktivnosti

IZRADA ETIČKOG KODEKSA POSLODAVAC-RADNIK

Prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetio je firmu Mann Hummel BAi sastao se sa direktorom g.Mahmutom Galijaševićem. Tom prilikom je g.Galijašević prezentovao Kodeks poslodavac-radnik koji se primjenjuju na nivou korporacije Mann Hummel. Kroz Straegiju razvoja općine Tešanj predviđen je set aktivnosti iz područja etičkog kodeksa poslodavac-radnik na području općine Tešanj, a na kojima radi prof.dr.Ismar Alagić. Usaglašeno je da g.Galijašević na narednoj sjednici Savjeta za lokalni ekonomski razvoj općine Tešanj prezentuje dobre prakse firme MHBA u predmetnom području.