Aktivnosti

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA FIRMI ZEMI DOO I NAPREDAK DD

Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj, Ismar Alagić je održao sastanke sa predstavnicima firmi Zemi doo Tešanj i Napredak dd Tešanj.

Ispred Zemi doo, Agenciju su posjetili Ermin Ruštić i Jasmin Hotić, te su ovom prilikom iskazali svoju zainteresovanost za određne javne pozive koji su namjenjeni MSP sektoru i na koji način njihova fima može učestostvovati u istim. Direktor Agencije je predstavio javne pozive koji su trenutno aktuelni i koji predstoje u narednom periodu, a orijentisani su na MSP sektor.
Predstavnici firme Zemi doo su izrazili želju da apliciraju na poziv Ministarstva za privredu ZE-DO kantona, te predstavnici Agencije su im obećali punu podršku i pomoć pri provjeri prjektnog prijedloga.

Takođe, predstavnik firme Napredak dd Tešanj, Amir Šišić je predstavio potrebe firme i izrazio zainteresovanost za na apliciranje WHAM poziv za projekte. Direktor Agencije i gosp.Šišić su se usaglasili da prvo provjere da li su planirane aktivnosti prihvatljive za sami poziv, te nakon toga da se dogovori sastanak sa predstavnicima WHAM projekta.