Aktivnosti

DONACIJA PROJEKTORA ZA OSNOVNE ŠKOLE

Predstavnici Agencije za razvoj općine Tešanj, direktor prof.dr. Ismar Alagić i Muamer Omahić su danas uručili skromnu donaciju opreme za pet osnovnih škola na području općine Tešanj. Oprema je donirana u svrhu unaprijeđenja obavljanja nastavnih procesa u osnovnim školama "Džemal Bijedić" Miljanovci, "Huso Hodžić" Tešanj, "Rešad Kadić" Krndija, "Gazi Ferhat-beg" Jablanica i "1.Mart" Jelah. Predstavnici škola su zahvalni na doniranoj opremi koja će sigurno doprinijeti kvalitetnijem održavanju nastave, te izrazili podršku daljem radu Agencije na sličnim aktivnostima.