Aktivnosti

PARTNERSTVA ZA CBC PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE

Danas je u prostorijama Agencije održan sastanak sa predstavnicima Bjelovarsko-bilogorske županije. Tema sastanka je bilo uspostavljanje partnerstva za pripremu projektne aplikacije u okviru IPA CBC programa prekogranične saradnje. Učesnici sastanka su razmjenili ideje i izrazili interes za zajednički projekat koji uvažava interese i potrebe svih predstavnika. U narednom periodu slijedit će priprema aplikacije i dogovaranje oko detalja.