Izvještaj o poslovanju TRA d.o.o za 2017. godinu možete vidjeti: 

Download:
1. izvjestaj-o-poslovanju-jp-tra-d.o.o-za-2017