Plan aktivnosti

2018-2022. godina

Naziv cilja:

2.4.2.4 Sajam zapošljavanja mladih

Indikator i očekivani rezultat


Organizacija Sajma 1 godišnje

Broj učesnika/posjetioca povećan za 10(%) u prosjeku godišnje u periodu2018-2022 u odnosu na period 2013-2017.

Menadžer projekta:

Muamer Omahić

Općinski načelnik:

mr. Suad Huskić

Start - datum:

01.03.2018/19/20/21

Kraj - datum

31.12.2018/19/20/21

Mjerenje projekta:

Aktivnosti projekta:  ý Prema planu           Zastoj                         Zahtjeva intervenciju

Ostale mjere:              Zahtjeva odluku                Zahtjeva finansijsku podršku

Komunikacije u projektu

Općinska služba za društvene djelatnosti, Biro rada Tešanj, Udruženje privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, srednje škole Tešanj, Udruženja

 

OPŠIRNIJI OPIS

Kratki opis projekta:

Na području općine Tešanj prema zvaničnim statističkim podacima na kraju 2017. godine registrovano je ukupno 2.318 privrednih subjekata. U ukupnom broju privrednih subjekata, pravna lica čine 916 (40%), dijelovi pravnih lica 504 (21%) dok na području Općine ima registrovanih 898 obrta (39%).

  N  Najbrojnija zanimnja koja su poslodavci tražili u 2016 i 2017. godini, na području općine Tešanj, prema podacima Biroa za zapošljavanje su: VSS- inžinjer mašinstva, inžinjer građevine, ekonomisti;SSS- mašinski tehničar, poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar; KV- metalostrugari, zavarivači, bravari, stolari, konfekcionari tekstila. Uz navedeno posredstvom Biroa za zapošljavenje poslodavci su imali potrebu za 1094 nova radnika. Sajam za zapošljavanje je projekat koji će omogućiti da na naefikasniji način doprinese stavaranju kvalitetnih veza između posjetilaca i kompanija izlagača, a svakako da će ovaj događaj doprinijeti rješavanju problema nezaposlenosti. Sajam je zamišljen kao događaj gdje će biti izlagači firme koje imaju određenu potrebu za raznim profilma radne snage sa područja općine Tešanj. Lokacija za održavanje Sjama je; JU SRC Tešanj. U sklopu Sajma planirane su i slijedeći prateći događaji: Simualcija realnog intervjua- zaniteresovani posjetioci moći će da se oprobaju sa nekim od predstavnika kompanija, a nakon intervjua isti će dobiti feedback o greškama koje prave i o savjetima za poboljšanje. Svi posjetioci će dobiti priliku da dobiju profesinalno fotografisanje za svoj CV. U sklopu Sajma planirana je organizacija jednosatna edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV pismo, motivacije intervju, traženje posla i sl.) Također, na istom Sajmu planirano je predstavljanje uspješnih priča, fokus bi se dao na start up firme podržane kroz projekat Biznis ideje mladih s ciljem motivisanja mladi za pokretanjem vlastitog biznisa. Planirano da da svaki nezaposleni posjetilac dobije besplatnu ulaznu kartu koja će biti numerisana, kako bi na kraju događaja organizovana nagradna igra. Nagradna igra bi se organizovala na način da se izvlae karte sa brojevima, a nagrada bi se odnosila na besplatni kurs engleskog jezika, i besplatne stručne obuke i dr.. Sredstva za realizaciju navedenih besplatnih obuka bi se obezbjedila kroz dogovorena sponzorstva Sjama.

Si

 

 

 

 

 

 


Termin plan aktivnosti

R.br.

Opis aktivnosti

Sarađuje na projektu

Cilj
Datum završetka

Aktuelno ili prognoza

Datum završetka

Status:

Completno

U toku  (%)
Nije započeto

1

Formiranje organizacionog odbora Sajma

-Biro Tešanj, Vlastiti kadrovi, Udruženja

30.04.

 

 

2

Predstavljanje projekta potencijalnim podržavajućim organizacijama i projektima (Prilika +, Giz, USAID, FZZZ) s ciljem osiguranja dodatnih finansijskih sredstava za Sajam

Vlastiti kadrovi

31.05.

 

 

3

Predstavljanje projekta potencijalnim sponzorima

Vlastiti kadrovi, firme, institucije

30.06.

 

 

4

Nabavka za najam štandova

Muamer Izvođači

30.06.

 

 

5

Marketnig promocija, izrada letaka, društvene mreže, plakata , dizajn loga

Vlastiti kadrovi i vanjski izvođači

15.09.

 

 

6

Organizacija događaja

Vanjski izvođač i vlastiti kadrovi

15.09.

 

 

7

Organizacja pratećih aktivnosti u sklopu Sjama

M. Omahić,

15.09.

 

 

8.

Evaluacija projekta

Muamer Omahić

31.12.

 

 

Napomena: Popuniti aktivnosti navedene u projektu za dostizanje cilja!

 

Budžet projekta

Budžet projekta

Prognoza troškova (KM)

Stvarni troškovi (KM)

Nabavaka najma opreme i štandova za Sajam

2.000,00

 

Marketnig promocija izrada lezka, banera, dizajn, plakati i dr.

1.000,00

 

Organizacija ostalih proparnih aktivnosti Sajma

1.000,00

 

Total

4.000,00