Plan aktivnosti

2018-2022.godina

Naziv cilja:

2.4.2.2  Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade

Indikator i očekivani rezultat


Sufinansiranje 10 mladih osoba godišnje koji su prošli program prekvalifikacije Više od 50% polaznika trajno zaposleno do kraja 2022. godine

Menadžer projekta:

Muamer Omahić

Općinski načelnik:

mr. Suad Huskić

Start - datum:

01.03.2018/19/20/21

Kraj - datum

31.12.2018/19/20/21

Mjerenje projekta:

Aktivnosti projekta:  ý Prema planu           Zastoj                         Zahtjeva intervenciju

Ostale mjere:              Zahtjeva odluku                Zahtjeva finansijsku podršku

Komunikacije u projektu

Općinska služba za društvene djelatnosti, Srednje škole, Biro rada Tešanj,

 

OPŠIRNIJI OPIS

Kratki opis projekta:

Postoji značajan interes poslovnog sektora za novim zanimanjima, ali su više fokusirani te predlažu veći udjel, stručnih predmeta u odnosu na opšte i praktične nastave u odnosu  na teoriju (unaprijediti uslove, povećati kvalitet i fond sati) i poticanje učenika/zaposlenih na usvajanje koncepta i vrijednosti cjeloživotnog učenja i učešće u programima neformalnog obrazovanja odnosno za dodatnu obuku, osposobljavanje i usavršavanje uz kontinuirano prilagođavanje sa ekonomskim promjenama, automatizacijom, globalizacijom, trendovima na tržištu rada i modernim tehnologijama.

U sklopu Mješovite srednje škole i STŠ od 2017. godine u skladu sa propisima obrazovanja odraslih uspostavljeni su Ustanove za obrazovanje odraslih STŠ i MSŠ za zanimanja u STŠ; medcinski tehničar, dok su u Ustanovi za obrazovanje odraslih MSŠ realizuje za zanimanja ; poslovno pravni tehničar, zavarivač, vozač motorni vozila, tehničar drumskog saobraćaja, prehrambeni tehničar. Navedeni programi se realizuju kroz redovno formalno obrazovanje. Zanimanja koja su poslodavci tražili u 2016 i 2017. godini, na području općine Tešanj, prema podacima Biroa za zapošljavanje su ;SSS- mašinski tehničar, poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar; KV- metalostrugari, zavarivači, bravari, stolari, konfekcionari tekstila.

U sskladu sa nevedenim potrebno je utvrditi deficitarna zanimanja i zanimanja za kojiam je iskazana potreba u 2018. godini, kako bi se definisali uslovi i mjere podrške sufinansiranja prekvalifikacije i dodatne obuke za mlade. Prema budžetu za ovaj cilj, Strategijom u pvoj godini, odnosno za 2018. godinu nisu predviđena sredstva ali je potrebno idetifikovati zanimanja koja su deficiatrana i za kojim je iskazana potreba privrede u 2018. godini kako bi se naredene godine mogao kreirati Javni poziv za sufinansiranje prekavlifikacije.

 

 


 

Termin plan aktivnosti

R.br.

Opis aktivnosti

Sarađuje na projektu

Cilj


Datum završetka

Aktuelno ili prognoza

Datum završetka

Status:

Completno
U toku  (%)
Nije započeto

1

Utvrditi deficitarna zanimnja na području općine Tešanj za 2018. godinu

-Biro Tešanj, Vlastiti kadrovi,

31.12.2018

 

 

2

Pripremiti Javni poziv za sufinansiranje programa obuka i prekvalifikacije za mlade

Muamer Omahić

31.12.2018

 

 

3.

Pripremiti promotivne materijele o važnosti cjeloživtonog učenja

Muamer Omahić

31.12.2018

 

 

Napomena: Popuniti aktivnosti navedene u projektu za dostizanje cilja!

 

Budžet projekta

Budžet projekta

Prognoza troškova (KM)

Stvarni troškovi (KM)

Utvrditi deficitarna zanimanja na području općine Tešanj za 2018. godinu

0,00

 

Kreiranje prijedloga javnog poziva sufinansiranja prekvalifikacije u 2018. godini

0,00

 

Dizajn i prijedlog promotivnih materijala o važnosti cjeloživotnog učenja

0,00

 

Total

0,00