Plan aktivnosti

2018.-2022.

Naziv cilja:

1.1.1.5 Projekat promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola

Indikator i očekivani rezultat


1. Povećan broj upisa na tehničke fakultete 15 % godišnje u periodu 2018-2022. u odnosu na 2017.godinu

 

Menadžer projekta:

Dženta Hopić, bach.oec.

Općinski načelnik:

mr. Suad Huskić

Start - datum:

01.03.2018/19/20/21

Kraj - datum

01.03.2019/20/21

Mjerenje projekta:

Aktivnosti projekta:   Prema planu           Zastoj                         Zahtjeva intervenciju

Ostale mjere:              Zahtjeva odluku                Zahtjeva finansijsku podršku

Komunikacije u projektu

Općina Tešanj, Srednje i osnvne škole sa područja općine Tešanj

 

OPŠIRNIJI OPIS

Kratki opis projekta: Posmatranjem statističkih podataka o privrednim kretanjim na području  općine uočava se tendencija ekspanzija postojećih i otvaranje novih preduzeća koja posluju u oblasti obrade metala i  drveta. Općina Tešanj je tradicionalno poznata po razvijenom metalskom sektoru, a u poslijednje vrijeme i drvoprerađivačke djelatnosti bilježe značajne uspjehe. Do sada su to bili proizvodi niskog stepena obrade, ali sa brzim razvojem tehnologije na svjestskim tržištima, koja ne može nikako zaobići ni naše tržište, pred proizvođače se postavljaju sve veći izazovi i zahtjevi kupaca za proizvodima sa visokim stepenom obrade kao i sa visokom dodanom vrijednošću. Stvaranje takvih proizvoda zahtjeva sofisticirana i savremena znanja iz oblasti tehnologije, tehnike i inžinjerstva.

Sa navedenim rastom, rastu i potrebe za kvalifikovanom radnom snagom, s obzirom da generacije koje su „stvorile“ danas uspješna preduzeća su već na izmaku karijere, potrebno je izgraditi kvalitetne „nasljednike“ postojećih biznisa. Ako uzmemo u obzir i trend odlaska mladih iz čitave BiH, osnovni problem koji već sad dolazi do izražaja, a u narednim godinama se očekuje još veća izraženost, je nepostojanje kvalifikovanih inžinjera iz oblasti tehničkih nauka. Razvoj tehnike i informacionih tehnologija za potrebe realnog sektora je neophodan, jer realni sektor je osnov opstanka i razvoja svake države.

Ukoliko ne reagujemo na vrijeme i već posotojeće kao i buduće generacije ne pripremimo za preuzimanje ali i razvijanje postojećih biznisa, posljedice koje mogu proizići su višestruke. Zbog nepostojanja dovoljnog broja kvalifikovanog osoblja, preduzeća mogu izgubiti postojeća tržišta, kupce te neće biti u mogućnosti voditi „utakmicu“ sa konkurencijom. Smjena generacijia koja je neminovna u budućem periodu, treba da dovede do još većeg razvoja i unapređenja poslovanja baziranog na znanju.

Uključivanjem učenika osnovnih i srednjih škola u različite aktivnosti koje imaju za cilj promociju tehničke kulture može u velikoj mjeri uticati i motivirati ih za izbor budućeg inžinjerskog zanimanja ili nastavak karijere u tehničkom području

Ovaj projekat ima za cilj povećanje broja učenika koji upisuju tehničke fakultete. To se ne može postići strogim nametanjem pravila o upisu na tehničke fakultete, već je potrebno razvijati od ranog doba želju i vještine djece kroz sadržaje zabavnog, ali i edukativnog karaktera.

 

 

 

 

Termin plan aktivnosti

R.br.

Opis aktivnosti

Sarađuje na projektu

Cilj


Datum završetka

Aktuelno ili prognoza

Datum završetka

Status:

Completno
U toku  (%)
Nije započeto

  1.  

Razrada projektnog prijedloga I apliciranje na otvorene pozive za obezbjeđivanje dodatnih sredstava

 

 

03.04.

Aplikacija poslata i u toku evaluacija

  1. 1

Dizajniranje i štampanje promotivnog letka «Želim biti inžinjer»

Vlastiti kadrovi dizajn, štampanje eksterni izvođači

30.05..

 

U toku dizajniranje letka, 50% završeno

  1. 2

Distribuiranje promotivnog letkaosnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj

Osnovne i srednje škole, vlastiti kadrovi

05.06.

 

 

  1. 3

Organizacija radionice «Robotika je zabavna» u SPARK centru u Mostaru za najbolje učenike iz 9 osnovnih škola

Spark cnetar Mostar,

01.09.

 

Uspostvaljen kontakt sa SPARK centrom i odobreno održavanje radionice, uz obezbjeđen prevoz od strane TRA/OpćinaPrikupljanje ponuda za prevoz

  1. Orga

Organizacija seminara za učenike srednje škole sa temom «Prednosti Izbora inžinjerskog zanimanje»

Eksterni izvođač (predavač iz struke),

28.09.

 

 

  1. 3

Organizacija posjete Njemačkom centru za robotiku u Tuzli za najbolje učenike srednje škole

Srednje škole

31.10.

 

 

Napomena: Popuniti aktivnosti navedene u projektu za dostizanje cilja!

 

Budžet projekta

Budžet projekta

Prognoza troškova (KM)

Stvarni troškovi (KM)

Dizajniranje i štampanje promotivnog letka «Želim biti inžinjer»

400,00

 

Distribuiranje promotivnog letkaosnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj

0,00

 

Organizacija radionice «Robotika je zabavna» u SPARK centru u Mostaru za najbolje učenike iz 9 osnovnih škola

800,00

 

Organizacija seminara za učenike srednje škole sa temom «Prednosti Izbora inžinjerskog zanimanje»

300,00

 

Organizacija posjete Njemačkom centru za robotiku u Tuzli za najbolje učenike srednje škole

500,00

 

Total

2.000,00