Naziv cilja:

2.4.2.1 Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, motivaciono pismo, intervju, traženje posla i sl)

Indikator i očekivani rezultat


-Broj prijava mladih za posao koji prođu edukaciju povećan za 10 u odnosu na period prije edukacije

 

Menadžer projekta

Dženita Hopić, bach.oec.

Općinski načelnik:

mr. Suad Huskić

Start - datum:

01.03.2018

Kraj - datum

01.03.2019.

Mjerenje projekta:

Aktivnosti projekta:   Prema planu           Zastoj                          Zahtjeva intervenciju

Ostale mjere:              Zahtjeva odluku                Zahtjeva finansijsku podršku

Komunikacije u projektu

Srednja škola, Udruženja i organizacije koje se bave problemima mladih sa područja općine Tešanj


Kratki opis projekta:

Komunikacija i saradnja su vještine koje podrazumijevaju sposobnost osobe da komunicira jasno, koristeći verbalne, pisane ili neverbalne načine, i da sarađuje efektivno i odgovorno s ljudima oko sebe. Svijet se smanjuje i postaje poput malog mjesta zahvaljujući internetu i novim tehnologijama. Upravo to donosi izazove u komunikaciji. Iako obrazovanje traži dobre komunikacijske vještine, uključujući govor, pisanje i čitanje, sve veća raznolikost globalne ekonomije traži mnogo kompliciraniji i napredniji set vještina za komunikaciju i saradnju. Naprimjer, od učenika i zaposlenika se očekuje da su sposobni da efektivno slušaju svoje nadređene i da rastumače dublja značenja unutar onoga što je rečeno te načina na koji je to rečeno. Učinkovit komunikator ne bi trebao samo dobro slušati, nego i biti sposoban da razgovara s različitim grupama o različitim temama – često i na različitim jezicima.

Cilj ovog projekta je da kroz različite oblike edukacije i vježbi unaprijedimo komunikacijske vještine mladih kako bi bili efikasniji u vlastitom predstavljanju, a koje im u konačnici treba omogućiti i brže zapošljavanje.