U sklopu Sajma srednjih škola, fakulteta i zapošljavanja, 25.04.2019.godine za mlade je održana radionica "Komunikacijske vještine, CV i motivaciono pismo". Radionicu je održala Ema Bukovica, iz firme EBBECOMMS doo Sarajevo. Radionica je bila interaktivnog karaktera, gdje su mladi kroz razne sadržaje mogli identifikovati nedostatke svoje verbalne i neverbalne komunikacije, te kako mogu unaprijediti svoju komunikaciju.