Vlada Zeničko-dobojskog kantona održala je cjelodnevnu radionicu na temu “Pravni okvir za javno-privatno partnerstvo za implementaciju investicija u u javnom sektoru” na kojoj su učešće uzeli predstavnici općina I razvojnih agencija sa područja kantona I šire. Među učesnicima radionice je bio prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj koji je uzeo aktivno učešće u diskusiji i dao prijedloge za unapređenje navedenog procesa. Predavači na radionici su bili predstavnici Agencije za konkurentnost I investicije iz Republike Hrvatske. Radionici su prisustvovali premijer Ze-Do kantona sa ministrima. Očekivanja od radionice su da unaprijedi proces javno-privatnog partnerstva u narednom periodu.