U prostorijama Zeničko-dobojskog kanona održana je četvrta od pet radionica na kojima je prezentovan Prednacrt Zakona o unapređenju preduzetničke infrastrukture u FBiH. Prezentaciju su održali prof.dr. Bahrija Umihanić, konsultant UNDP-a i Doc.dr. Jozo Bejić, sekretar Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta. Učešće u radu radionice su uzeli brojni predstavnici organizacije sa područja Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona, među kojima je bio prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Organizator radionice je bilo Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva I obrta, a novi Zakon treba da na sveobuhvatan način definiše podršku razvoju i unapređenju preduzetničke infrastrukture koristeći iskustva Republike Hrvatske i njihovog pripadajućeg Zakona koji uzet kao osnova u pripremi rješenja za FBiH. Prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj dao je brojne konstruktivne sugestije i upozorio na terminološku usaglašenost, izbjegavanje birokratskih barijera u implementaciji, modele upravljanja preduzetničkom infrastrukturom, ispreplitanost sa zakonskim rješenjima u segmentu prostornog planiranja i građenja, javno-privatnog partnerstva i rada razvojnih agencija. Radionica je imala interaktivni karakter gdje su dati priejdlozi u pismenoj formi po upitniku koji je pripremio angažovani konsultant.