U JU SRC Tešanj 25.04.2019. godine, organizovan je 6. po redu Sajam srednjih škola i fakulteta. Na Sajmu je učešće uzelo 58 učesnika od čega 14 firmi sa područja općina Tešanj i Usora te 44 fakulteta, srednjih škola i univerziteta sa područja cijele BiH. Nakon prethodnih pet vrlo uspješnih organizacija, namjera je da se i ove godine, na isti način, mladim ljudima (maturantima osnovnih i srednjih škola) omogućimo lakši izbor srednje škole i fakulteta. Iskustva sa prethodnih Sajmova su vrlo značajna, kako za one koji „traže svoj izbor" tako i za one koji „otvaraju svoja vrata" u obostranom interesu. U tom cilju, na Sajmu su uzeli učešće fakulteti iz cijele Bosne i Hercegovine, srednje škole, institucije i ustanove koje se bave obrazovanjem. Ove godine Sajam srednjih škola i fakulteta je organizovan sa 2. po redu Sajmom zapošljavanja mladih što predstavlja jedinstvenu priliku za stvaranje uslova direktnog kontakta nezaposlenih lica i poslodavaca te stvaranje prilika za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjenu podataka, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja najboljih kandidata.

Pored glavne sajamske manifestacije u sklopu Sajma organizovani su i drugi zanimljivi sadržaji;

  • Predavanja na temu  „Značaj internacionalizacije i mobilnost studenata“
  • Radionica za mlade pod nazivom „Iskoristi priliku“
  • Panel diskusija na temu. „Obrazovni sistem, tržište rada, izazov za mlade“
  • Edukacija na temu: Poslovnih vještina i komunikacije

Možemo istaći da je i ove godine Sajam protekao u najboljem redu, u prilog tome je i činjenica da je i ove godine Sajam posjetio veliki broj učenika, maturanta kao i nezaposlenih lica. Pored navedenog u sklopu Sajma organizovani su dodatni, zanimljivi sadržaji za mlade.