Općina Tešanj raspisuje Javni konkurs za odabir korisnika Grant sredstava Općine Tešanj po Projektu Podrška razvoju start up ideja mladih 2019. Sredstva grant sheme usmjerena su na  samozapošljavanje i zapošljavanje mladih, kao i unaprijeđenje kapaciteta pokrenutih biznisa kroz projekat „Poslovne ideje mladih“ u periodu 2015-2017. godine.

Prezentacija javnog konkursa i obuka za sve zainteresirane kandidate planirana je 10.6.2019. godine u 13:00 sati.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. juni 2019. godine.

Više informacija na ovdje