Projekat pod nazivom Centar poslovne izvrsnosti je odobren od strane (MEG)Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja.  Centar poslovne izvrsnosti je projektna aplikacija koju je uspješno pripremilo osoblje TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj na objavljeni poziv MEG-a . Ovo je još jedan o d projekata u nizu, koji  je usmjeren na pružanje podrške MSP sektoru. Projektom je planirana; uspostava Centra poslovne izvrsnosti u okviru TRA d.o.o, sa pratećom infrastrukturom, organizacija B2B susreta, te realizacija „Škole za brizganje plastike“ u suradnji sa firmom Koala paintings d.o.o Tešanj. U narednim danima se očekuje potpisivanje ugovora o realizaciji  projekta kao i početak implementacije istog. Ukupna vrijednost projekta 95.516,78 KM. Važno je napomenuti da je vrijedno osoblje TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj od početka 2019. godine, izradilo i pripremilo ukupno 12 projektnih aplikacija, a ocjene i rezultati istih očekuju se tokom godine.