Prof.dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održao je prezentaciju pod nazivom “Abeceda Japana-Mentoring zamalai srednja preduzećaa” u prostoru Opće biblioteke u Tešnju. Prezentacija je rezultat studijskog usavršavanja u Japanu koju je prof.dr. Alagić prošao zajedno sa ostalim odabranim učesnicima iz država Zapadnog Balkana kroz program koji realizuje Japanska agencija za međunarodni razvoj. Prezentaciji je prisustvovalo oko 20-tak predstavnika privatnog, javnog i civilnog sektora. Fokus prezentacije je bio na ekonomskom razvoju Japana, značaju sektora malih I srednjih preduzeća, politikama za razvoj preduzetništva, kao i politikama za razvoj MSP-a  i radu podržavajućih institucija za razvoj biznisa zasnovanih na znanju. Vehid Rebihić, mladi inžinjer iz firme GMC je izjavio: ”ova prezentacija mi je omogućila da bliže upoznam sve specifičnosti velike države kao što je to Japan, ali i da proniknem u tajne njihovog ekonomskog čuda sa posebim fokusom na korištenje modernih tehnologija i visokog nivoa upotrebe vještačke inteligencije i japanske filozofije kvaliteta”. Gđa. Edina Artuković je izjavila:”Ova tema je izložena na takav način da je bila jasna i zanimljiva svim slušaocima, bez obzira iz koje sfere djelovanja dolaze. Uživala sam tokom prezentacije i sretna sam jer sam dosta toga novog naučila”. Mustafa Trepčić, ugledni poljoprivredni proizvođač je izjavio:”Prof.dr. Ismar Alagić i TRA Agencija za razvoj općine Tešanj su sve nas ponovo obradovali jednom veoma zanimljivom prezentacijom. Dugi niz godina sarađujem sa TRA Agencijom i podržavam njen rad, tako da se rado odazovem svakom događaju u njihovoj organizaciji. Na jedan veoma uspješan način nam je približena jedna velika i daleka država i njen rad sa malim biznisima kroz elemente podrške koji se pružaju putem sistemski uređenih institucionalnih mehanizama sa različitih nivoa političko-administrativnog organizovanja”. Prezentator prof.dr. Ismar Alagić je izjavio:” nakon povratka sa studijskog usavrašavanja na kojem sam predstavljao TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj i moju domovinu Bosnu i Hercegovinu kao jedan od najspješnijih mentora za MSP u BiH, smatrao sam kao moju obavezu da putem ovakve jedne prezentacije prenesem moja zapažanja I dojmove o tako velikoj i uspješnoj državi mojim sugrađanima. Tešanj je uvijek bila sredina koja uči i kontinuirano se razvija. Posebno je lijepo kadaa učite od najboljih, a to su zasigurna iskustva I dobre prakse koje dolaze iz države kao što je to Japan. Ovim putem bih se zahvalio Japanskoj agenciji za međunarodni razvoj koja je mojim odabirom za učešće u studijskom usavršavanju u Japanu omogućila da dio poslovnog duha iz dalekog Japana donesem u Tešanj I Bosnu I Hercegovini. TRA Agencija za razvoj općine Tešanj već radi na novim projektima koji će uključivati dio dobrih poslovnih praksi o kojima je bilo riječi tokom ove prezentacije”.  Sve što je navedeno predstavlja svojevrsnu obavezu za TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj nastavi sa praksom da ovakve i slične događaje poklanja svom gradu i prati najnovije tredove u izgradnji instrumenata podrške za razvoj biznisa.