Download:
1. broj-lica-koji-traze-zaposlenje-01-2019
2. broj-lica-koji-traze-zaposlenje-02-2019
3. broj-lica-koji-traze-zaposlenje-04-2019
4. broj-lica-koji-traze-zaposlenje-05-2019
5. broj-lica-koji-traze-zaposlenje-06-2019
6. broj-lica-koji-traze-zaposlenje-07-2019
7. broj-lica-koja-traze-zaposlenje-u-opcini-tesanj-za-08-mjesec-2019-godine
8. broj-lica-koja-traze-zaposlenje-u-opcini-tesanj-za-09-mjesec-2019-godine
9. broj-lica-koja-traze-zaposlenje-u-opcini-tesanj-za-10-mjesec-2019-godine
10. broj-lica-koja-traze-zaposlenje-u-opcini-tesanj-za-11-mjesec-2019-godine