Dana 23.09.2019. potpisan je ugovor između TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i Imtec d.o.o. Sarajevo o uspostavljanju saradnje, te nabavke informatičke opreme planirane projektnim aktivnostima MEG projekta.

Vrijednost realizirane nabavke opreme iznosio je 26.271,00 BAM, a ista će biti korištena u novoosnovanom Centru poslovne izvrsnosti. Direktor Agencije Prof.dr.Ismar Alagić dipl.ing.maš izjavio je da ga izuzetno raduje činjenica da će jedan ovako moderan IT centar biti osnovan u sklopu Agencije kojom rukovodi, te da će u istom biti pružena prilika privrednim subjektima, ali i neuposlenim osobama sa područja općine Tešanj da iste koriste za realizaciju brojnih savremenih izazova, te za stručno unapređivanje.