Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo organizuje seminar na temu "PRINCIPI I PRAKSE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA" koji će se održati 02.12.2019.godine sa početkom u 09:00h u Općoj biblioteci Tešanj (Multimedijalna sala).

Seminar je namijenjen velikim, malim i srednjim preduzećima gdje će se učesnici upoznati sa:

- Pojamom, definicijom i značajem korporativnog upravljanja

- Pravni okvir u BiH

- Pododbori unutar odbora

- Ko može biti član odbora

- Karakteristike učinkovitih odbora

- Uloga izvještavanja za odbore

- Poslovna etika u radu odbora

- Plan nasljeđivanja u MSP

- Korporativno upravljanje u MSP i njegov značaj

- Primjeri iz prakse i praktični rad: poslovni slučaj 2 društva sa ograničenom odgovornošću

- Samoprocjena Vaše firme po IFC metodologiji korporativnog upravljanja


Predavač: Alden Bajgorić, Best Business Advice Consulting (BAC), predavač sa preko 20 godina iskustva u finansijskom sektoru, konsultant za korporativno upravljanje, restruktuiranje firmi, upravljanje prodajom i član više Nadzornih odbora (d.d) i savjetodavnih odbora (d.o.o.)

Pozivamo sve zainteresovane firme sa područja općine Tešanj i šire regije da se prijave za učešće do 29.11.2019.godine slanjem imena kandidata na email tra@tra.ba.


AGENDA:

Lokacija: Opća biblioteka Tešanj, Multimedijalna sala (prizemlje -1)

Vrijeme

09:00 - 10:30 I blok

10:30 -10 :45 Pauza

10:45 - 12:15 II blok

12:15 - 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 14:30 III blok

14:30 - 14:45 Pauza

14:45 - 15:45 IV blok

15:45 – 16:00 Diskusija i pitanja