U utorak, 26.11.2019. godine Agenciju za razvoj općine Tešanj su posjetili predstavnici UNDP-a, Saša Kotlica i Nedim Ćatović.  Predmet posjete je bila implementacija projekta "Unaprijeđenja konkuretnosti privrednih subjekata na projektnom području kroz pružanje i unaprijeđenje kvaliteta poslovno-razvojnih usluga"  koji implementira Agencija za razvoj općine Tešanj uz podršku Projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Sastanku su prisustvovali ispred TRA Agencije direktor Ismar Alagić i finansijski menadžer Dženita Hopić koji su predstavnicima donatora predstavili rezultate dosadašnjih aktivnosti te planove za budući period. Gosti su se složili da aktivnosti idu planiranim tokom, te da nema bitnih odstupanja od realizacije. 

Preostale aktivnosti u okviru projekta su održavanje drugog ciklusa obuke za rad u programu SolidWorks, obuka za rad u programu SolidCAM, organizacija prvog  Hackathona u Tešnju i poslovnih susreta lokalnih firmi sa firmama iz regije. Završetak projekta se očekuje u februaru 2020.godine.