Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo je organizovala seminar na temu "PRINCIPI I PRAKSE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA" koji je održan 02.12.2019.godine.

Predavač Alden Bajgorić je stručnjak sa preko 20 godina iskustva u finansijskom sektoru, konsultant za korporativno upravljanje, restruktuiranje firmi, upravljanje prodajom i član više Nadzornih odbora (d.d) i savjetodavnih odbora (d.o.o.). Kroz obuku učesnicima je približio pojam, definiciju i značaj korporativnog upravljanja, pravni okvir u BiH, korporativno upravljanje u MSP i njegov značaj, a kroz primjere iz prakse učesnici su mogli osjetiti praktičnu primjenu svega naučenog.

Seminar je okupio predstavnike iz lokalnih kompanija GMC, Piro-promet, ESMA, Brka knjigovodstveni servis i ŠPD ZDK.

Ova aktivnost je dio projekta "Unaprijeđenja konkuretnosti privrednih subjekata na projektnom području kroz pružanje i unaprijeđenje kvaliteta poslovno-razvojnih usluga"  koji implementira Agencija za razvoj općine Tešanj uz podršku Projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).