Agencija za razvoj općine Tešanj organizovala je obuku na temu „Upravljanje apsentizmom“ za više 30 učesnika koji su dolazili iz firmi pozicioniranih u Tešnju, Sarajevu, Usori, Gračanici, Lukavcu, Tuzli, Bihaću i dr. Predavač je bio g.Damir Kovačević iz Instituta za upravljanje apsentizmom. Tokom obuke ukazano je na značaj koji ima sistemsko uređenje upravljanja apsentizmom kao alata za ovećanje produktivnosti i efikasnosti jednog poslovnog sistema.

G. Kovačević je istakao:“Pojam apsentizam obuhvaća sve vrste privremenih izostanaka uposlenika iz radnih procesa, od bolovanja i kašnjenja na posao do zakonom propisanih slobodnih dana i godišnjih odmora. Visoka učestalost privremenih izostanaka rezultira trajnim odlaskom radnika iz organizacije budući da se posao preraspoređuje na preostale radnike koji redovito dolaze na posao. Ipak na tržištu vlada izražen nedostatak mladih radnika što znači da se poslodavci moraju okrenuti prema radnicima koji su preostali a oni su sve skloniji apsentizmu.

To značajno utječe na radnu produktivnost i uzrokuje visoke troškove rada za poslodavca uz istovremeno smanjenje udjela neto plaće radnika u tim troškovima. Prema istraživanjima 35% bruto plaća odlazi na rad koji se nikada ne obavi, što apsentizam svrstava u drugi po redu najveći trošak rada, odmah iza isplate plaća.  U praksi se pokazalo da visoka stopa izostanaka uposlenika potiče visoku fluktuaciju inače lojalnih radnika i smanjuje odbija kandidate za nove radnike. Obzirom da se u okruženju javlja problem nedostatka uposlenika i da će se zbog iseljavanja i loše demografske strukture taj problem samo još više produbljivati. Stoga su sve kompanije   prinuđene uvoditi inovativne metode u poslovnom upravljanju, vodeći računa da pri tome ne  ugroze svoj položaj društveno odgovornog poslodavca. Na taj način mogu sačuvati postojeće radnike i eventualno privući nove“.

 

Prof.dr. Ismar   Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je izjacio da prema zadnjem istraživanju, a koje je obuhvatilo regiju Zapadnog balkana,  problem apsentizma iskazan u brojkama u izgleda ovako:

84% uposlenika efektivno radi  manje od 7,5 sati dnevno

Više od 13,5 dana bolovanja po svakom radniku godišnje (prosjek EU 7,4 dana)

39% uposlenika traži  nekoliko sati izostanka više od 20 puta godišnje

40,7%  uposlenika koriste pauzu duže od 59 minuta na dan

42% uposlenika traže slobodan dan više od 10 puta godišnje

Ukupan broj dana izostanka po svakom radniku u prosjeku iznosi 51,3 radna dana godišnje

Zbog svega nabrojanog, upravljanje apsentizmom postaje neophodan poslovni proces ako kompanija namjerava ostati konkurentna na tržištu. Činjenica da 73% poduzeća u EU ima uspostavljen neki od modela upravljanja apsentizmom jasno pokazuje da se poslodavci u našoj zemlji također moraju početi sistematski baviti ovom problematikom.

 

G.Edin Bajrić iz firme Eurotel BH d.o.o. iz Bihaća je izjavio:“Ovo je jedna od nizu obuka u organizaciji TRA Agencije za razvoj općine Tešanj kojoj prisustvujem u zadnjih polagodine. Organizatorima upućejem čestitke na organizaciji kvalitetne obuke, odabiru teme i predavača čime su nam otvorili novu dimenziju posmatranja segmenta upravljanja ljudskim resursima u našim firmama. Moja firma je prepoznala interes za učešćem u svim budućim programima edukacije i aktivnostima koje provodi TRA Agencija za razvoj općine Tešanj“.