Zapisnik sa 24. održane sjednice Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, možete vidjeti: OVDJE

Download:
1. 24. sjednica NO TRA