Danas je u prostorijama TRA d.o.o -održan sastanak sa kreatorima nove web platforme „Tešanj connected“. Naime učenici Gimnazije Musa Ćazim Ćatić Tešanj; Harun Bajrić i Anes Hadžiedhemović i učenik Mješovite srednje škole Tešanj; Mustafa Turalić razvili su novu web platformu pod nazivom „Tešanj connected“. Namjena navedene platforme je povezivanja nezaposlenih lica za privrednicima. Platforma će imati tehničke mogućnosti, koje će na jednom mjestu nezaposlenim licima omogućiti pregled iskazane potrebe za radnom snagom, a s druge strane poslodavci će imati jasan uvid u bazu nezaposlenih lica sa prikazanim; vještinama, kompetencijama, kvalifikacijama i ostalim značajnim podacima. U skladu s tim, danas je dogovorena saradnja između TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i pomenutih učenika o uslovima i načinu korištenja navedene platfome, koja će uskoro biti dostupna svim nezaposlenim licima i privrednim subjektima na području općine Tešanj ali i regije. Pomenuta aktivnosti će se realizovati u sklopu projekta „Strategije razvoja Općine Tešanj 2018-2022“, umjesto „Sajma zapošljavanja mladih“, koji se ove godine iz objektivnih razloga nije održao. Nadamo se da će pomenuta web plaftorma doprinijeti boljoj povezanosti nezaposlenih lica i privrednih subjekata, nezaposlenim licima omogućiti  pronalazak zaposlenja, a privrednicima naše općine lakši i efikasniji pronalazak potrebne radne snage, istakli su na kraju; Direktor TRA d.o.o, g-din Ismar Alagić i menadžer projekta, g-din Muamer Omahić.