U cilju sticanja novih znanja i vještina za realizaciju novog modela usluge TRA d.o.o. "mentoringa za MSP", uposlenici TRA d.o.o su imali čast da im edukaciju održi penzionisani inžinjer mašinstva, g-din. Husein Galijašević.  Husein Gaijašević je dobro poznati   tešanjski hroničar , ali i čovjek sa ogromnim iskustvom  u organizaciji proizvodnih procesa i konsultantskih usluga . Svoj radni vijek najvećim dijelom imao je u tešanjskoj firmi ”Pobjeda” koja je pred sami rat u Bosni i Hercegovini u trima fabrikama imala skoro 1.600 uposlenih. Tokom rata je obnašao dužnost pomoćnika ministra za namjensku proizvodnju, a poslije rata je bio na funkciji pomoćnika ministra za namjensku proizvodnju i ministra odbrane Federacije BiH. Stoga su uposlenici iskoristili priliku da organizuju višesatno predavanje u sklopu kojeg je g-din. Husein iznosio svoja iskustva i praktične primjere, koji će im sigurno pomoći u daljem radu  kroz realizaciju usluga mentoringa za MSP.  Svi uposlenici TRA d.o.o nisu krili svoje zadovoljstvo prezentacijom i iznesenim primjerima g-dina Huseina Galijaševića u nadi da će imati priliku da i u narednom periodu organizuju druženja i edukacije sa pomenutim stručnjakom. Kolektiv TRA d.o.o na čelu sa; Dr. Ismarom Aalgićem još jednom koristi priliku da se zahvali; g-dinu. Galijaševiću na izdvojenom vremenu i uloženom trudu.