U Bosni i Hercegovini je aktivan program Evropske unije „Erasmus for Young Entrepreneurs“ (EYE). Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim iposvećenim mladim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja i upoznavanju novih tržišta, čime postaju dio europske mreže uspješnih preduzetnika. Sa druge strane, ovaj program također nudi priliku mladim preduzetnicima (i onima koji žele da to postanu) iz BiH da uče od iskusnih i uspješnih preduzetnika koji vode preduzeća u drugim zemljama. Preduzeća iz BIH koja žele da budu domaćini mladim preduzetnicima iz europskih zemalja, kao i mladi preduzetnici iz BiH koji žele da razvijaju svoje preduzetničke ideje kod iskusnih preduzetnika u europskim zemljama, mogu da se jave TRA Agenciji za razvoj općine Tešanj. TRA Agencija za razvoj općine Tešanj nudi mogućnost povezivanja sa kontakt tačkom programa za BiH koja pruža tehničku podršku svim zainteresovanim preduzetnicima u procesu apliciranja i provođenja projekta, u slučaju da partnerstvo bude uspješno uspostavljeno.

Imajući u vidu Vaše konstantne napore da se preduzetnicima pruži podrška, vjerujemo da bi učešće u programu bilo zanimljivo i korisno preduzetnicima sa kojima sarađujete, te Vas pozivamo ovim putem da Vaše interesovanje dostavite na email adresu tra@tra.ba  najkasnije do 15.08.2020. godine.

Za sve dodatne informacije, rado Vam stojimo na raspolaganju.


TRA tim