Izvještaj o poslovanju TRA d.o.o -Agencije za razvoj općine Tešanj za 2019. godinu, možete vidjeti: OVDJE

Download:
1. Izvještaj o radu TRA d.o.o za 2019. godinu