Šesta međunarodna konferencija „Nove tehnologije, razvoj i primjena, NT-2020" u organizaciji Društva za robotiku u Bosni i Hercegovini, a uz pokroviteljstvo Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održana je na engleskom jeziku u terminu 17-19. septembar 2020. godine. Na konferenciji je prezentovano 114 naučnih radova od strane autora koji su dolazili iz 25 država, čiji radovi su uvršteni u sastav eminentne i svjetski priznate publikacije Springer No.129 pod nazivom „New Technologies, Development and Application III" (više informacija na linku: https://www.springer.com/series/15179) . Posebno nas raduje činjenica da je rad pod nazivom „FINITE ELEMENT ANALYSIS (FEA) OF AUTOMOTIVE PARTS DESIGN AS IMPORTAN ISSUE OF ASSEMBLY TECHNOLOGY DESIGNING OF PASSENGER VEHICLE" autora prof. dr Ismar Alagić-a, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj prošao međunarodnu recenziju i uvršten je u izdanje svjetski prestižnog izdavača Springer No.129.  Navedeni rad prezentuje primjenu savremenih ICT rješenja na razmatranju analize naponskih stanja i eksploatacionih uslova automobilskih dijelova koje domaće firme proizvode za vodeće lidere u svjetskoj automobilskoj industriji. Ovo je važan element u optimiziranju njihove konstrukcije i procesa izrade pri projektovanju tehnologije montaže automobilskih dijelova. Ovim radom je pokazana dobra saradnja TRA Agencije sa renomiranim domaćim firmama koje u svom radu primjenjuju visok stepen inovativnosti i  digitalizacije na putu ka većoj konkurentnosti. Ovim je TRA Agencija otvorila vrata novih projekata koji treba da potiču veći primjenu tehnoloških znanja u domaćim firmama na njihovom putu ka dostizanju privrede zasnovane na znanju.