Drugi sastanak projektnog tima (Kick-off meeting) na projektu „FAB-LAB- Innovative based economy“ održan je u srijedu, 21.  oktobra 2020. godine u prostorijama Agencije za razvoj općine Tešanj TRA doo. Sastanku su prisustvovali ispred TRA Agencije, direktor prof. Dr. Ismar Alagić i Dženita Hopić, ispred GMC doo Vanesa Dacić i ispred Junior-eko-termik doo Tešanj, Sanela Beširević.

Cilj ovog sastanka bilo je usaglašavanje aktivnosti oko pripreme press konferencije povodom početka implementacije projekta, tekuće aktivnosti i planovi za naredni period.

Sudionici sastanka aktivno su se uključili u diskusiju o planiranim aktivnostima i prioritetima vezanim uz realizaciju projekta.

Postignut je dogovor svih partnera oko vremenskog rasporeda aktivnosti te angažmana za pravovremenu pripremu press konferencije.

Projekat „FAB-LAB- Innovative based economy“  sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ).

 www.eu4business.ba

#EU4business #DEI