Dana 17.12.2020. godine, realizovana je isporuka aparata za zavarivanje za potrebe ralizacije programa obuka za zavarivače, koje će zajednički organizovati firma GMC d.o.o iz Usore i Agencija za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o u sklopu projekta FAB LAB. Nakon provedene procedure javne nabavke, firma AX Soling d.o.o iz Gruda je kao najpovoljniji ponuđač izvršila isporuku pomenute opreme, te prezentaciju i jednodnevnu obuku za predstavnike naručioca. Cilj nabavke pomenutih aparata je osiguranje minimalnih tehničkih uslova za provođenje budućih programa obuka za zavarivače.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru programa EU4Business.

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije - Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba