U ponedeljak, 01.02.2021.godine u prostorijama firme GMC d.o.o Usora započela je obuka zavarivača za ukupno sedam osoba (nezaposlenih i onih s radnim odnosom). Planirano je da se obuka zavarivača realizuje u okviru 176 nastavnih časova, kroz  tri modula; teoretski dio, praktični dio na simulatoru i praktični dio na aparatima za zavarivanje.Za svaki od pomenuti modula, održat će se završni ispit , uz obavezu polaganje.

Cilj je sticanje vještina i kompetencija nezaposlenih i zaposlenih lica, kako bi isti odgovorili postavljenim zahtjevima metaloprerađivačkih firmi i time postali konkuretniji na tržištu rada.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru programa EU4Business. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije - Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba