U ponedjeljak, 15. i 16.februara 2021. godine, u prostorijama Centra intelektualnih vještina održana je obuka na temu „Projekt menadžment“ za 15 polaznika, koji dolaze iz 8 firmi sa područja općine Tešanj i Usora.

Projekt management  predstavlja metodologiju kojom se primjenjuje znanje, vještine, alati i tehnike na projektne aktivnosti kako bi se ostvarili ciljevi projekta.

Glavne karakteristike projekt managementa:

• Osigurava efikasnost projekta i fokus na ostvarenje definisani ciljeva;

• Osigurava komunikaciju sa svim učesnicima unutar projekta;

• Fokusira se na kontrolu i koordinaciju aktivnosti u okviru projekta;

• Povećava kvalitet i smanjuje rizik.

 

Agencija za razvoj općine Tešanj je prepoznala potrebu kompanija za ovakvim vrstama obuka, te isti ponudila firmama kroz dvodnevnu radionicu. Poseban fokus je usmjeren na grupni rad uz praktične primjere.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba