Agencija za razvoj općine Tešanj je tokom februara i marta mjeseca 2021. godine realizovala pet treninga iz područja „Akademije za izvozne agente“ na teme: Osnove PR I CONTENT MARKETING, Digitalni marketing, Osnove sistema upravljanja kvalitetom, IT vještine za izvotne agente (ERP, CRM, Cyber Security), te Kontroling i osnove finansija za neekonomiste. Posjeta na navedenim obukama je bila odlična sa više od 80 učesnika iz više 20 domaćih firmi. Prema riječima prof. dr Ismar Alagić, direktora TRA Agencije:"Akademija za izvozne agente treba pomoći ljudima koji rade u firmama povezanim sa inostranim tržištem da ovladaju znanjima i vještinama neophodnim za unapređenje njihovog poslovanja, a koje nisu dobili tokom svog ranijeg školovanja. TRA Agencija za razvoj općine Tešanj na ovaj način dodatno promoviše koncept FAB LAB po kome smo postali prepoznatljivi U Bosni i Hercegovini i šire.

 

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba