Angažovani izvođač firma BI Consulting je isporučio na adresu TRA Agencije za razvoj općine Tešanj izrađen dokument Situacione analize i akcione planove za 30 firmi iz metaloprerađivačkog sektora i oblasti mašinogradnje. Predmetno istraživanje je provedeno u periodu 15.12.2020-15.03.2021. godine uz posjete 35 firmi i izražene detaljne prodajne ponude firmi i procjenu njihove konkurentnosti uz korištenje metodologije Porterovog dijamana i metode Pet sila. Predmetno istraživanje je provedeno kroz projekat FAB LAB koji podržava GIZ uz podršku Europske unije, a implementira TRA Agencija za razvoj općine Tešanj. Prema riječima prof. dr Ismar Alagić, direktora TRA Agencije:>"Urađeni dokument je dobra osnova za dalje aktivnosti usmjerene ka jačanju konkurentnosti, inovativnosti i stepena digitalizacije u metaloprerađivačkim firmama iz regije Tešnja. Ojačan je izvozni potencijal firmi koje su u zadnjih 9 mjeseci trajanja projekta zaposlile više od 200 novih radnika koji su bili uključeni u razne postupke obuke koje je TRA Agencija realizovala kroz projekat FAB-LAB Privreda zasnovana na inovacijama". Za firme za najvećim potencijalom za rast i razvoj bit će pružena podrška kroz program „small-wins" koji bu trebao otpočeti u drugoj polovini maja 2021. godine

 

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba