Na temelju nalaza Situacione analize prof.dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i angažovani konsultant mr Samir Mešić su posjetili firme: Pobjeda, Saračević, Kalim, Ferretto Group Central Group,  Katić, GMC, Koala DMT, Medena Commerce, BME, Hemtech, te Centar za podršku preduzetništvu u Bosanskoj Krupi. Tom prilikom razgovarano je o programu obuke Small wins koji bi napao najveće slabosti domaćih metaloprerađivačkih firmi sadržane u razvoju proizvoda, upravljanju rizicima, niskom stepenu marketinga, optimizaciji proizvodnje i Lean konceptu kroz 10-dnevni program obuke koji bi uključio najmanje pet firmi. Prema riječima prof. dr Ismar Alagić, direktora TRA Agencije:"Instrument podrške small wins potiče razvoj kooperacije među metaloprerađivačkim firmama i uvrštava Tešanj i TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj kao centar metaloprerađivačkog klastera Bosne i Hercegovine. Stojimo na stanovištu da se u krugu 150 km oko Tešnja nalazi više od 85% metaloprerađivačke industrije Bosne i Hercegovine kojoj će biti ponuđene usluge FAB-LAB projekta i Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti kao jedinice unutar TRA Agencije". 

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba