Predstavnice CENER 21 su ukratko predstavile koncept STRIDE projekta, glavne aktivnosti, ciljeve i planirane rezultate projekta. Naglašeno je da je za diseminaciju projekta i širenje rezultat značajna uključenost svih interesnih strana na lokalnim treninzima i međuregionalnim radionicama. Također, interesne strane imaju ulogu da indirektno učestvuju u promociji rezultat projekta kako bi se doprinijelo poboljšanju energijskog planiranja.

Razvojna agencija u Tešnju, kao interesna strana u lokalnoj zajednici, snažno će podržati širenje informacija o projektu u cilju uključivanja i drugih interesnih strana.

CENER 21 će u toku realizacije STRIDE projekta sve informacije o aktivnostima razmjenjivati sa interesnim stranama, kako bi ubrzali procesi integracije koncepta pametnih mreža u lokalne politike i poboljšalo energetsko planiranje.

Za više informacija posjetite web stranicu STRIDE projekta:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/stride