Projekat DigitalBIZ, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH), je 20. aprila 2021. objavio javni poziv svim pravnim subjektima koji pružaju ili imaju namjeru pružati podršku digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Bosne i Hercegovine za učešće u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih centara. Krajnji rok za podnošenje prijava je bio 30. april 2021. godine.

Javni poziv je bio otvoren za privredne komore, razvojne agencije, tehnološki parkovi, inkubatori, akceleratori, inovacijski i istraživački centri, kompetencijski centri pri fakultetima tehničkih i ekonomskih smjerova, klasteri i industrijska udruženja koja predstavljaju kompanije i slični pravni subjekti. 

Po zatvaranju javnog poziva, zaprimljeno je ukupno 29 prijava. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema osnovnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Komisija za ocjenu i odabir prijava  je na temelju smjernica i kriterija navedenih u javnom pozivu, te konačne bodovne rang liste, odabrala 13 organizacija za učešće u Programu izgradnje i osnaživanja digitalnih inovacijskih centara u BIH, među kojim je i Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo.

DigitalBIZ predviđa podršku za institucionalne partnere, preduzeća i druge ključne aktere u korištenju digitalne ekonomije kao sredstva za povećanje produktivnosti postojećih ekonomskih sektora, rastućih novih tržišta, kao i ubrzanje ekonomskog rasta.