U ponedjeljak, 17. maja 2021. godine, u prostorijama firme GMC d.o.o. krenuo je drugi ciklus realizacije obuke montera za 13 polaznika.

Shodno velikoj potražnji na tržištu za ovu vrstu kvalifikacija iskazana je potreba za obukom većeg broj ljudi koji bi u narednom periodu bili konkurentni na tržištu, te ostvarili zaposlenje najčešće na inostranim tržištima.

Obuka se odvija prema ranije pripremljenom planu i programu sa ukupno 144h praktičnog i teoretskog dijela.

Agencija za razvoj općine Tešanj je prepoznala potrebu kompanija za osobama sa navedenim kvalifikacijama, te kroz obuku montera pokušava da uštedi vrijeme firmama u procesu asimiliranja radnika na tražene uslove rada.

 

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba