Tokom 22.07. i 23.07.2021. godine uposlenik Agencije, Maid Suljaković zajedno sa rukovodiocem PJ Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Tešanj, Ernom Šišić Samardžić obisli su 15 porodica PJ Dnevni centar Tešanj, te tom prilikom razgovarali o narednim aktivnostima na projektu ER2=S2 IPA CBC. 

Porodice su iskazale visok stepen zainteresovanosti za učešće u planiranim aktivnostima. U skorije vrijeme očekuje se početak realizacije projektnih aktivnosti, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. 

Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction, skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Partneri na projektu u ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4).