Projekat „CNC Lab Industrija 4.0“ odobren od strane Federalnog ministarstva razvoja , poduzetništva i obrta predstavlja nastavak prethodnih aktivnosti TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, prvenstveno projekta FAB-LAB koji podržava Njemačko društvo za tehničku pomoć i međunarodnu saradnju uz finansijsku podršku Europske unije. 

Kroz ovaj projekat bit će provedena obuka za do 8 polaznika koji će uspješno okončati obuku iz Programiranja rada kompjuterski vođenih mašina u trajanju od minimalno 50 radnih sati koji će uključivati 30 sati rada u 3D modeliranju koristeći softversku aplikaciju SolidWorks, te najmanje 20 sati rada na CNC mašini koji uključuju sljedeće aktivnosti: nuliranje mašine, obuku na pripremi radnog prostora, postavljanje alata, stezanje predmeta, mjere bezbjednosti pri radu sa CNC mašinom, te prebacivanje G koda na CPanel Mach3 i ostalo opsluživanje mašine.  Izrada G koda bit će realizovana u programu ArtCAM.

Predavač na obuci je renomirani instruktor sa dugogodišnjim stručnim iskustvom u realizaciji navedenih programa obuke. Nakon završene obuke i položenog ispita svi polaznici koji su uspješno savladali predmetnu obuku dobit će Certificate za rad sa CNC mašinom na BHS i njemačkom jeziku od strane Centra za pružanje usluga poslovne izvrsnosti u Tešnju i izvođača obuke. Želimo napomenuti da TRA agencija za razvoj općine Tešanj zajedno sa izvođačem obuke posjeduje potrebnu opremu za realizaciju navedene obuke. 


POZIVAMO poslovne subjekte da dostave imena kandidata koji bi uzeli učešće u navedenoj obuci na email: maid@tra.ba ili tra@tra.ba, ili na broj 032-650-390, a najkasnije do 20.08.2021. godine.

Prijave se mogu slati i popunjavanjem obrasca na sljedećem linku: PRIJAVNI OBRAZAC

Za sve ostale informacije rado Vam stojimo na raspolaganju.