U sklopu redovnih projektnih aktivnosti  ER2=S2 koji implementira TRA Agencija za razvoj općine Tešanj zajedno sa partnerima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske organizovane su završne igre "Škole stonog tenisa" za djecu i odrasle sa posebnim potrebama, te su im tom prilikom dodijeljene diplome i medalje. 

Ovaj čin izazvao je brojne pozitivne reakcije, što je bio i jedan od glavnih ciljeva, da našoj djeci i odraslim sa posebnim potrebama omogućimo da kroz sport provedu i terapiju neophodnu za njihovo zdravstveno stanje. 

Tom prilikom razgovaralo se i o nekim aktivnostima u budućnosti o kojima treba razmisljati, a to je želja naših polaznika da se u narednim godinama organizuje i "Škola košarke". 

Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction, skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Partneri na projektu ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4).