Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Certifikacije prema zahtjevu ISO 9001:2015, četiri poslovna subjekta u privatnom vlasništvu, možete vidjeti: OVDJE

Download:
1. odluka-o-izboru-najpovoljnije-ponude-certifikacija-