18.05.2022 godine u sali Općinskog vijeća je održan novi sastanak projektnog tima projekta ER2=S2 Jednakost, Poštovanje, Prava = Društveno zadovoljstvo (eg. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction) kojem su prisustvovali predstavnici Agencije za razvoj općine Tešanj TRA kao vodeći partner (BiH), Osnovne škole Josip Matoš Vukovar (HR), Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (CG) i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (BiH).

Na sastanku se razgovaralo o tekućim i nadolazećim aktivnostima u projektu, a predstavnici partnera prezentirali su detalje iz svog područja djelovanja. Razgovaralo se i o toku aktivnosti na pripremama za Igre bez granica koje će se održati u Zenici 25.05.2022.godine, te je utvrđeno da se iste odvijaju prema planu. Dogovarani su i detalji oko predstojećih obaveza, bilo  je riječi i o toku finansiranja, potrebama za budućim preraspodjelama projekta te nadolazećim izvještajima, a zaključak je kako se sve odvija prema planiranoj dinamici.

Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction, skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Partneri na projektu ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4).